Wright, Georg Henrik von

3 böcker

Författare Titel Publicerad
Wright, Georg Henrik von Logik, filosofi och språk: Strömningar och gestalter i modern filosofi 1965
Wright, Georg Henrik von Humanismen som livshållning och andra essayer 1978
Wright, Georg Henrik von Vetenskapen och förnuftet: Ett försök till orientering 1986