Böcker och andra verk

Här listas böcker eller andra verk som jag har kommenterat.

Separata sidor finns för böcker av och om Karl Popper och böcker och artiklar om genteknik och DNA.

Lena Andersson: Om äkta och falsk liberalism, Liberal Idédebatt #4, Stiftelsen Liberal Debatt, 2019, ISBN 978-91-981660-3-3.

Ola Andersson: Vykort från Utopia, Dokument Press, 2012, ISBN 978-91-85639-48-9

Lasse Berg: Ut ur Kalahari. Drömmen om det goda livet, Ordfront, 2014, ISBN 978-91-7037-776-1

Andreas Bergh och Gabriel Ehrling (red): En bit på väg. Triumfer för liberalismen och hot mot det liberala samhället, Bertil Ohlins Förlag, 2013, ISBN 978-91-980453-4-5

Isaiah Berlin: Against the Current. Essays in the History of Ideas, Henry Hardy (ed), Pimlico, 1979, ISBN 978-0-712-66690-9

Isaiah Berlin: Essäer om frihet, Timbro, 2011, ISBN 978-9-175-66829-1

Jamie A. Davies: Life Unfolding. How the human body creates itself, Oxford University Press, 2014, ISBN 978-0-19-967354-4

Patrick J. Deneen: Why liberalism failed, Yale University Press, 2018, ISBN 978-0-300-22344-6

Alexander Dugin: The Fourth Political Theory, Arktos Media Ltd, 2012, ISBN 978-1-907166-65-5

Ronald Dworkin: Religion without God, Harvard University Press, 2013, ISBN 978-0-674-72682-6

Edmund Fawcett: Liberalism. The Life of an Idea, Princeton University Press, 2014, ISBN 978-0-691-15689-7

Niall Ferguson: Civilization: The Six Killer Apps of Western Power, Penguin Books, 2011, ISBN 978-0-141-04458-3

Tomas Forser och Thomas Karlsohn (red): Till vilken nytta? En bok om humanioras möjligheter, Daidalos, 2013, ISBN 978-91-7173-403-7

Eva Franchell: Partiet. En olycklig kärlekshistoria, Bonnier 2012, ISBN 978-91-7429-313-5

Emma Frans: Larmrapporten - att skilja vetenskap från trams, Volante, 2017, ISBN 978-91-88123-93-0

Edward Glaeser: Triumph of the City, Macmillan, 2011, ISBN 978-0-230-70938-6

Jonathan Glover (ed): Utilitarianism and Its Critics, Macmillan Publishing Company, 1990, ISBN 0-02-344134-8

Lars Gustafsson: Världens tystnad före Bach. Dikter Bonniers, 1982, ISBN 9789100162696

Joel Halldorf: Gud: Återkomsten, Libris Förlag, 2018, ISBN 978-91-7387-773-2

Ann Heberlein: Etik. Människa, moral, mening. En introduktion., Albert Bonniers Förlag, 2014, ISBN 978-91-0-013571-3

Ann Heberlein: Gud, om vi ska talas vid du och jag måste jag vara helt ärlig, Albert Bonniers förlag, 2015, ISBN 978-91-0-013867-7

Martin Heidegger: Vara och tid, Översättning Jim Jakobsson. Daidalos, 2013, ISBN 978-91-7173-400-6

Christopher Hitchens: Du store Gud? Hur religionen förgiftar allt, Fri Tanke förlag, 2014, ISBN 978-91-87513-07-7

Christopher Hitchens (red): The portable atheist. Essential readings for the nonbeliever, Da Capo Press, 2007, ISBN 978-0-306-81608-6

Göran Hägg: Välfärdsåren. Svensk historia 1945-1986, Månpocket, Wahlström & Widstrand, 2005, ISBN 91-7232-041-9

Stefan Jonsson: Fadime förtjänar skickligare försvarare, Dagens Nyheter, 2013-08-12

Daniel Kahneman: Tänka, snabbt och långsamt, Månpocket fakta (bokförlaget Volante), 2011, ISBN 978-91-7503-249-8

Katrine Kielos: Det enda könet, Albert Bonniers förlag 2012, ISBN 978-91-7503-172-9

Katrine Kielos och Jesper Bengtsson: Världens kris - vänsterns lösningar, Tankesmedjan Tiden, 2014, ISBN 978-91-980114-2-5

Lawrence M. Krauss: Ett universum ur ingenting, Fri Tanke förlag, 2012, ISBN 978-91-86061-54-8

Sven-Eric Liedman: När politiken blir till skådespel, Dagens Nyheter 2013-07-11

Mark Lilla: Isaiah Berlin Against the Current, New York Review of Books, 2013-04-25

Patrik Lindenfors: Samarbete, Fri Tanke förlag, 2011, ISBN 978-91-8606-133-3

Patrik Lindenfors: Det kulturella djuret. Om människans evolution och tänkandets utveckling, Ordfront, 2019, ISBN 978-91-7775-073-4

Johan Lundberg: Ljusets fiender. Västvärldens självkritik och den svenska idédebatten Timbro, 2013, ISBN 978-91-7566-947-2

Kenan Malik: The Quest for a Moral Compass. A Global History of Ethics, Atlantic Books, 2014, ISBN 978-1-84887-479-4

Alister McGrath: The Big Question, St Martin's Press, 2015, ISBN 978-1-250-07792-9

Hugo Mercier och Dan Sperber: The Enigma of Reason. A new Theory of Human Understanding, Allen Lane, 2017, ISBN 978-1-846-14557-5

John Stuart Mill: On Liberty, 1859, text at Project Gutenberg

Ian Morris: Why the West Rules - For Now. The patterns of history and what they reveal about the future, Profile Books, 2011, ISBN 978-1-84668-208-7

Rebecca Newberger Goldstein: Plato at the Googleplex. Why Philosophy won't go away, Atlantic Books, 2014, ISBN 978-1-178239-557-7

Svante Nordin: Humaniora i Sverige, Atlantis, 2008, ISBN 978-91-7353-225-9

Svante Nordin: Filosoferna: Det västerländska tänkandet sedan år 1900, Atlantis, 2011, ISBN 978-91-7353-480-2

Robert Nozick: Anarchy, State and Utopia, Basic Books, 1974, ISBN 0-631-19780-X

Elinor Ostrom: Allmänningen som samhällsinstitution, Arkiv förlag, 2009 (ursprungligen publicerad 1990), ISBN 978-91-7924-220-6

Steven Pinker: The Blank Slate: The modern denial of human nature, Penguin Books, 2002, ISBN 978-0-140-27605-3

Steven Pinker: The Better Angels of Our Nature: The decline of violence in history and its causes, Allen Lane (Penguin Books), 2011, ISBN 978-1-846-14093-8 (pocket 978-0-141-03464-5)

Platon: Skrifter. Bok I, Atlantis förlag, 2000, ISBN 978-91-7486-874-6

John Rawls: A Theory of Justice, 1971, Oxford University Press, 1971, ISBN 0-19-881301-5

Hans Ruin: Frihet, ändlighet, historicitet. Essäer om Heideggers filosofi, Ersatz, 2013, ISBN 978-91-87219-40-5

Erwin Schrödinger: ** What is Life?**, Cambridge University Press, 1967, ISBN 0-521-09397-X. Modern utgåva: Cambridge University Press, 2012, ISBN 978-11-07604-66-7

John R. Searle: Making the Social World. The Structure of Human Civilization, Oxford University Press, 2010, ISBN 978-0-19-957691-3

William L. Shirer: The Rise and Fall of the Third Reich, Crest Books, 1962

Larry Siedentop: Inventing the Individual. The Origins of Western Liberalism, Penguin Books, 2014, ISBN 978-0-141-00954-4

Per Svensson: Därför hatar alla liberaler. Och därför har alla fel, Liberal Debatt Idé, 2014, ISBN 978-91-981660-0-2

Sverker Sörlin: Antropocen. En essä om människans tidsålder, Svante Weyler Bokförlag AB, 2017, ISBN 978-91-7681-064-4

Po Tidholm: Norrland. Essäer och reportage, Teg Publishing, 2012, ISBN 978-91-979115-3-5

Michael Tomasello: A Natural History of Human Thinking, Harvard University Press, 2014, ISBN 978-0-674-72477-8

Michael Tomasello: A Natural History of Human Morality, Harvard University Press, 2016, ISBN 978-0-674-08864-1

Michael Tomasello, Carol Dweck, Joan Silk, Brian Skyrms, Elizabeth Spelke: Why We Cooperate, Boston Review Book, The MIT Press, 2009, ISBN 978-0-262-01359-8

Torbjörn Tännsjö: Istället för yttrande- och tryckfrihet, Meddelanden till deltagarna i det tvärvetenskapliga seminariet i masskommunikationsforskning vid Stockholms universitet, Akademilitteratur, 1979, ISBN 91-7410-110-2, ISSN 0348-9159

Åsa Wikforss: Alternativa fakta: Om kunskapen och dess fiender, Fri Tanke förlag, 2017, ISBN 978-91-87935-89-3

Eva Österberg, Marie Lindstedt Cronberg, Catharina Stenqvist (red): Dygdernas renässans, Atlantis förlag, 2012, ISBN 978-91-7353-596-0