Nike Markelius: Att skapa en underklass

2013-02-13

Nike Markelius avslutar debatten om Fas 3 och a-kassan i Dagens Nyheter 13 feb 2013. Hon tror sig veta varför sjukförsäkringsreformen genomfördes:

Det är bara att konstatera det svårsmälta faktum att de borgerliga alltid velat ha billig arbetskraft, att de faktiskt tycker att det ska vara skillnad på folk och folk. Nu ser de sin gyllene chans att skapa en större och tystare underklass än vi haft i Sverige i modern tid.

Det är en möjlig hypotes. En annan är att Alliansen faktiskt menade vad man sade, nämligen att sjukförsäkringen var på god väg att bli en storproducent av utanförskap, dvs en underklass. Det finns en insikt bland både borgerliga och andra att medelklassen inte har något att vinna på existensen av en stor underklass. Tvärtom, en stor underklass riskerar dränera de välfärdssystem som medelklassen själv vill ha.

En central utgångspunkt för de förändringar som Alliansen gjorde var att sjukförsäkringarna höll på att explodera. Inget välfärdssystem klarar i längden att kostnaderna rusar. Skenar det iväg långt utanför de ramar som var tänkta från början, så måste något göras. Att låta sjukförsäkringen utvecklas som den gjorde var helt enkelt inte längre möjligt.

Det finns en smärtgräns när allt högre skatter måste finansiera allt längre och allt fler sjukskrivningar. Ett fungerande välfärdssystem kräver en medelklass som ser systemet som sitt. Som är villiga att betala för det via skatten därför att man själv kommer i åtnjutande av det. Men kostnadsexplosion, överutnyttjande och missbruk leder ofelbart till att medelklassen till slut tröttnar. Och då är det kört.

Markelius har rätt i en sak:

Jag har ställt mig till arbetsmarknadens förfogande. Men det finns inte jobb. Det är ju det som är problemet.

Just det! Problemet är bristen på jobb. Inte att Markelius har varit sjuk. Sjukförsäkringen är inte till för att täcka en brist på jobb. Markelius verkar trots allt inse detta.

Det är allmänt erkänt att Alliansens akilleshäl är bristen på jobb. Strunt samma om det kan skyllas på finanskris och lågkonjunktur. En växande underklass och en medelklass som ser sina egna och sina barns framtid hotad är något som kräver idéer och förändringar. Den som kan leverera trovärdiga förslag vinner nästa val.