Ryssland

Här samlar jag länkar till inlägg i den svenska debatten om utvecklingen i Putins Ryssland och händelserna i Ukraina. Fokus ligger på tolkningar av skeendena på det politiska och samhälleliga planet, rena nyhetsartiklar tas med endast i särskilda fall. Notera att artiklarna listas i omvänd tidsordning.

Jag har samlat information om [Alexander Dugin på en egen sida](/svenska-debatten-om-ryssland/alexander-dugin/ ‎).

Tips med länkar till relevanta artiklar kan skickas till mig via kommentarsfältet.

Om européerna hade röstat som ukrainarna gjorde, så hade Europa kunnat se fram emot en framtid av säkerhet och välgång.

Många européer har levt i en alternativ informationsverklighet, och därmed lagt grunden för detta bakslag. Inom den europeiska vänstern, och särskilt i den tyska, har kritiken av ukrainsk fascism varit standard. Inget mått av information eller argument har kunnat ändra denna fasta hållning. Man kan bara hoppas att dessa valresultat kommer att öppna somliga ögon. Den europeiska vänstern har ett verkligt problem – och det är inte den ukrainska extremhögern. Det är den europeiska extremhögern, som råkar vara populär, stödd av den ryska extremhögern, som råkar sitta vid makten.

Det tycks i alla fall finnas någon kulturdebattör som tycker att tystnaden om Putin är besvärande.

Insiktsfullt om varför europeiska extremhöger lierar sig med Putin, och varför vissa vänsterintellektuella också gör det. Nämner Alexander Dugin.

Beskriver bland annat ställningstaganden som europeiska extremhöger gjort för Putins Ryssland.

[Vjatjeslav Ponomarev (Ponomarjov)] säger också att han ser de skandinaviska länderna som förebilder.

– Jag tycker verkligen om ert nordliga folk, för de nordliga folken har lyckats behålla sina historiska rötter och blodsband. De har ännu inte hunnit drabbats av denna mass­immigration. Blodet vårt späds ut, förstår ni. Och ärligt talat, första signalen om faran i detta gav Breivik och jag tror de hörde honom.

Vad tycker ni om Breivik?

– Jag har inte en bestämd åsikt men han betedde sig inte korrekt. Man får inte döda folk, han hade kunnat gå ut och säga sin mening.

Jag förstår det som att ni är överens med hans idéer?

– Ja, men hans handlingar är jag emot, vi har inte rätt att spilla blod. Om han hade försvarat sig hade det varit en sak, nu attackerade han. Det är inte bra, säger Vjatjeslav Ponomarev.

Putin har väckt liv i begreppet "Väst". Europeisk extremhöger ser positivt på Putins annektering av Krim, och uppskattar dennes kritik av det "dekadenta" Europa.

Kulturministeriet i Moskva har föreslagit nya riktlinjer för allt offentligt kulturstöd med det klatschiga mottot "Ryssland är inte Europa" och som innebär att allt som anses främja "mångkultur" och "tolerans" förlorar sin finansiering.

Hur opposition i Putins Ryssland blivit liktydigt med landsförräderi.

Putins Ryssland använder sig av ett nätverk av extremhöger och extremvänster i Europa för att främja sina egna säkerhetspolitiska intressent, med bland annat Alexander Dugin som en viktig länk.

Ett exempel på en viss sorts vänster som försöker spela ner hela konflikten, och istället fokusera på hur hemsk Carl Bildt är. I vanliga fall tycker denna sortens vänster att extremhögern är ett allvarligt hot, men när det gäller Putins Ryssland tittar man konsekvent bort.

Knivskarp analys av Putins Ryssland och de europeiska illusionerna.

Svensk kommunist slingrar sig om Putins Ryssland, och är helt blind för dess extremhöger.

Putins Ryssland bedriver en aggressiv desinformationskampanj.

Den ryske presidentens nära rådgivare Alexander Dugin drömmer om att Ryssland ska stå i spetsen för ett återupprättat euroasiatiskt imperium.

En annan sorts vänster än Linderborgs och Bjerelds. En som ställer den viktiga frågan apropå Linderborgs artikel 2014-03-04 (se nedan):

Min fråga är alltså: är konsekvenserna av Åsa Linderborgs (oklara) ställningstagande verkligen antifascistiska?

Linderborg vill inta en tredje ståndpunkt, som till stor del består i att Carl Bildt är hemsk. Extremhögern i Putins Ryssland viftas bort. Intressant är att denna artikeln inte finns i listan över Linderborgs krönikor, vilket möjligen antyder att hon inte längre är så stolt över den.

Påminner om den faktiska händelseutvecklingen, i kontrast mot Putins propagandabild av den.

Ukrainas Maidan har Europa som mål.

Om bakgrunden till homofobin i Putins Ryssland. Inte helt mitt i prick, analysen av förhållandet mellan Putin och extremhögern haltar betänkligt.