Bloggade böcker (60)

Författare Titel Referens
Andersson, Lena Om falsk och äkta liberalism Andersson 2019
Andersson, Ola Vykort från Utopia Andersson_O 2012
Berg, Lasse Ut ur Kalahari: Drömmen om det goda livet Berg 2014
Berlin, Isaiah; Hardy, Henry Freedom and Its Betrayal: Six Enemies of Human Liberty Berlin 1969
Berlin, Isaiah; Hardy, Henry Against the Current: Essays in the History of Ideas Berlin 1979
Davies, Jamie A Life Unfolding: How the Human Body Creates Itself Davies 2014
Dawkins, Richard The Selfish Gene Dawkins 1976
Deneen, Patrick J Why Liberalism Failed Deneen 2018
Dennett, Daniel C Darwin's Dangerous Idea: Evolution and the Meanings of Life Dennett 1995
Dugin, Alexander The Fourth Political Theory Dugin 2009
Dworkin, Ronald Religion Without God Dworkin 2013
Fawcett, Edmund Liberalism: The Life of an Idea Fawcett 2014
Ferguson, Niall Civilization: The Six Ideas That Created the Modern World Ferguson 2011
Forser, Tomas; Karlsohn, Thomas Till Vilken Nytta? Forser 2013
Franchell, Eva Partiet: En olycklig kärlekshistoria Franchell 2012
Frans, Emma Larmrapporten: Att skilja vetenskap från trams Frans 2017
Glaeser, Edward L Triumph of the City: How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier and Happier Glaeser 2011
Godfrey-Smith, Peter Philosophy of Biology Godfrey-Smith 2013
Goldstein, Rebecca Plato at the Googleplex: Why Philosophy Won't Go Away Goldstein 2014
Greider, Göran Den solidariska genen Greider 2014
Halldorf, Joel Gud : Återkomsten - Hur religionen kom tillbaka och vad den betyder. Halldorf 2018
Heberlein, Ann Etik: människa, moral, mening - En introduktion Heberlein 2014
Heberlein, Ann Gud, om vi ska talas vid du och jag måste jag vara helt ärlig Heberlein 2015
Heidegger, Martin Vara och tid Heidegger 1927
Hitchens, Christopher; Lucretius; Khayyám, Omar; ... The Portable Atheist: Essential Readings for the Nonbeliever Hitchens 2007b
Hobbes, Thomas Leviathan Hobbes 1651
Hägg, Göran Välfärdsåren Hägg 2006
Kahneman, Daniel Thinking, Fast and Slow Kahneman 2011
Kielos, Katrine Det enda könet: Varför du är förförd av den ekonomiske mannen och hur det förstör ditt liv och världsekonomin Kielos 2012
Krauss, Lawrence M Ett universum ur ingenting : varför det finns någonting snarare än ingenting Krauss 2012
Lindenfors, Patrik Det kulturella djuret Lindenfors 2019
Lundberg, Johan Ljusets fiender Lundberg 2013
Malik, Kenan The Quest for a Moral Compass Malik 2014
Mill, John Stuart On Liberty Mill 1859
Mill, John Stuart Three Essays: On Liberty, Representative Government, and the Subjection of Women Mill 1912
Morris, Ian Why the West Rules—for Now: The Patterns of History, and What They Reveal About the Future Morris 2010
Nordin, Svante Humaniora i Sverige Nordin 2008
Nordin, Svante Filosoferna: Det västerländska tänkandet sedan år 1900 Nordin 2011
Nozick, Robert Anarchy, State, and Utopia Nozick 1974
Ostrom, Elinor Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action Ostrom 1990
Pinker, Steven The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature Pinker 2002
Pinker, Steven The Better Angels of Our Nature Pinker 2010
Popper, Karl The Open Society and its enemies Volume 1 The spell of Plato Popper 1945a
Popper, Karl The Open Society and Its Enemies - Volume Two: Hegel and Marx Popper 1945b
Popper, Karl The poverty of historicism Popper 1957
Popper, Karl Objective Knowledge: An Evolutionary Approach Popper 1972
Popper, Karl En intellektuell självbiografi Popper 1974b
Pääbo, Svante Neanderthal Man: In Search of Lost Genomes Pääbo 2014
Rawls, John A Theory of Justice Rawls 1971
Ruin, Hans Frihet, ändlighet, historicitet Ruin 2013
Schrödinger, Erwin What is life? & Mind and matter Schrödinger 1944
Searle, John Rogers Making the Social World: The Structure of Human Civilization Searle 2009
Shirer, William L The Rise and Fall of the Third Reich Shirer 1960
Siedentop, Larry Inventing the Individual: The Origins of Western Liberalism Siedentop 2014
Svensson, Per Därför hatar alla liberaler. Och därför har alla fel. Svensson 2014
Sörlin, Sverker Antropocen : en essä om människans tidsålder Sörlin 2017
Tomasello, Michael; Dweck, Carol; Silk, Joan; ... Why We Cooperate Tomasello 2009
Tomasello, Michael A Natural History of Human Morality Tomasello 2016
Venter, J Craig Life at the Speed of Light: From the Double Helix to the Dawn of Digital Life Venter 2013
Wikforss, Åsa Alternativa fakta - Om kunskapen och dess fiender Wikforss 2017