Bloggade böcker (63)

Författare Titel Publicerad
Andersson, Lena Om falsk och äkta liberalism 2019
Andersson, Ola Vykort från Utopia 2012
Berg, Lasse Ut ur Kalahari: Drömmen om det goda livet 2014
Berlin, Isaiah; Hardy, Henry Freedom and Its Betrayal: Six Enemies of Human Liberty 1969
Berlin, Isaiah Against the Current: Essays in the History of Ideas 1979
Davies, Jamie A Life Unfolding: How the Human Body Creates Itself 2014
Dawkins, Richard The Selfish Gene 1976
Deneen, Patrick J Why Liberalism Failed 2018
Dennett, Daniel C Darwin's Dangerous Idea : Evolutions and the Meanings of Life 1995
Dugin, Alexander The Fourth Political Theory 2009
Dworkin, Ronald Religion Without God 2013
Fawcett, Edmund Liberalism: The Life of an Idea 2014
Ferguson, Niall Civilization: The Six Ideas That Created the Modern World 2011
Forser, Tomas; Karlsohn, Thomas Till Vilken Nytta? 2013
Franchell, Eva Partiet: En olycklig kärlekshistoria 2012
Frans, Emma Larmrapporten: Att skilja vetenskap från trams 2017
Glaeser, Fred Triumph of the City: How Our Greatest Invention Makes Us Richer, Smarter, Greener, Healthier and Happier 2011
Godfrey-Smith, Peter Philosophy of Biology (Princeton Foundations of Contemporary Philosophy, 8) 2013
Goldstein, Rebecca Plato at the Googleplex: Why Philosophy Won't Go Away 2014
Greider, Göran Den solidariska genen 2014
Halldorf, Joel Gud : Återkomsten - Hur religionen kom tillbaka och vad den betyder. 2018
Heberlein, Ann Etik: människa, moral, mening - En introduktion 2014
Heberlein, Ann Gud, om vi ska talas vid du och jag måste jag vara helt ärlig 2015
Heidegger, Martin Vara och tid 1927
Hitchens, Christopher; Lucretius; Khayyám, Omar; ... The Portable Atheist: Essential Readings for the Nonbeliever 2007
Hobbes, Thomas Leviathan 1651
Hägg, Göran Välfärdsåren 2006
Kahneman, Daniel Thinking, Fast and Slow 2011
Kielos, Katrine Det enda könet: Varför du är förförd av den ekonomiske mannen och hur det förstör ditt liv och världsekonomin 2012
Krauss, Lawrence M Ett universum ur ingenting : varför det finns någonting snarare än ingenting 2012
Lindenfors, Patrik Det kulturella djuret 2019
Lundberg, Johan Ljusets fiender 2013
Malik, Kenan The Quest for a Moral Compass: A Global History of Ethics 2014
Mill, John Stuart On Liberty 1859
Mill, John Stuart; Wolheim, Richard; Stillinger, Jack Three Essays: On Liberty, Representative Government, The Subjection of Women 1912
Morris, Ian Why the West Rules—for Now: The Patterns of History, and What They Reveal About the Future 2010
Nordin, Svante Humaniora i Sverige: Framväxt, guldålder, kris 2008
Nordin, Svante Filosoferna: Det västerländska tänkandet sedan år 1900 2011
Nozick, Robert Anarchy, State, and Utopia 1974
Ostrom, Elinor Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action (Political Economy of Institutions and Decisions) 1990
Pettit, Philip; Hoekstra, Kinch; Tomasello, Michael The Birth of Ethics: Reconstructing the Role and Nature of Morality 2018
Pinker, Steven The Blank Slate: The Modern Denial of Human Nature 2002
Pinker, Steven The Better Angels of Our Nature 2010
Popper, Karl The Open Society and its enemies Volume 1 The spell of Plato 1945
Popper, Karl The Open Society and Its Enemies - Volume Two: Hegel and Marx 1945
Popper, Karl The poverty of historicism 1957
Popper, Karl Objective Knowledge: An Evolutionary Approach 1972
Popper, Karl En intellektuell självbiografi 1974
Pääbo, Svante Neanderthal Man: In Search of Lost Genomes 2014
Rawls, John A Theory of Justice 1971
Ruin, Hans Frihet, ändlighet, historicitet 2013
Schrödinger, Erwin What is life? & Mind and matter 1944
Searle, John Rogers Making the Social World: The Structure of Human Civilization 2009
Shirer, William L The Rise and Fall of the Third Reich 1960
Siedentop, Larry Inventing the Individual: The Origins of Western Liberalism 2014
Svensson, Per Därför hatar alla liberaler. Och därför har alla fel. 2014
Sörlin, Sverker Antropocen : en essä om människans tidsålder 2017
Tomasello, Michael; Dweck, Carol; Silk, Joan; ... Why We Cooperate (Boston Review Books) 2009
Tomasello, Michael A Natural History of Human Morality 2016
Venter, J Craig Life at the Speed of Light: From the Double Helix to the Dawn of Digital Life 2013
Wikforss, Åsa Alternativa fakta - Om kunskapen och dess fiender 2017
de Waal, Frans Primates and Philosophers: How Morality Evolved (Princeton Science Library, 43) 2006
de Waal, Frans The Bonobo and the Atheist: In Search of Humanism Among the Primates 2013