Per Kraulis

Per Kraulis

Jag är liberal, ateist, inspirerad av Karl Popper, biomedicinsk forskare, gay, och programmerare med Python, databaser och webben som fokus.

Jag arbetar som Data Engineer för Data Centre vid SciLifeLab, med en forskartjänst vid institutionen for biokemi och biofysik Stockholms universitet.

email: per.kraulis@gmail.com, per.kraulis@scilifelab.se

Twitter @PerKraulis

GitHub pekrau

ORCID 0000-0003-0560-974X
Innehåller en lista av mina vetenskapliga publikationer.

ResearchGate Per_Kraulis
Innehåller en lista av mina vetenskapliga publikationer med några Open Access PDF:er.

LinkedIn perkraulis