Per Kraulis

Per Kraulis

Jag är liberal, inspirerad av Karl Popper: Framsteg är möjliga, och har skett. Jag är intresserad av vad de nya kunskaperna om människans evolution innebär för resonemangen inom politisk filosofi.

Jag arbetar som Data Engineer för Data Centre vid SciLifeLab, med en forskartjänst vid institutionen for biokemi och biofysik Stockholms universitet, och arbetar med Python, databaser och webben. Jag har en bakgrund som biomedicinsk forskare inom proteinstruktur, NMR, och bioinformatik.

email: per.kraulis@gmail.com, per.kraulis@scilifelab.se

Mastodon @PerKraulis@mastodon.nu

Twitter @PerKraulis

GitHub pekrau

ORCID 0000-0003-0560-974X
Innehåller en lista av mina vetenskapliga publikationer.

ResearchGate Per_Kraulis
Innehåller en lista av mina vetenskapliga publikationer med några Open Access PDF:er.

LinkedIn perkraulis