Vojne vojne: en klichéfest

2013-08-21

Ni känner till den: Artikeln på kultursidan som handlar om samhällets fortgående förfall. Inget är som förr, och allt blir alltmer. Jan Holmberg har åstadkommit ett vackert exempel på detta tema i Dagens Nyheter 21 augusti 2013. Följ med på en liten rundtur i klichéernas värld:

"Ensam i tysta Natten/som är den enda som jag nämner min!" För Gunnar Ekelöf [...]

Början är litet ovanlig, det måste erkännas. Detta ligger för nära patetiken för de flesta kulturskribenter. Men ett citat av Ekelöf signalerar att skribenten är en kultiverad människa, möjligen litet gammaldags.

[...] den mer gängse åsikten om dagens ljus som villkor för kunskap och erfarenhet [...]

Termen "gängse åsikten" refererar till den försoffade kälkborgerlighetens illusioner. Används som en fnysning. Spä på med andra borgerligt anstrukna ord som "kunskap".

[...] nattens mörker är det oönskade andra [...]

Begreppet "det andra" eller "den andre" är centralt för varje postmodern skribent. Signalerar ståndaktigt försvar av den förtryckte, det gör inget att ingen vet vem det skulle vara.

Särskilt ofruktbar är sömnen, vars värde i bästa fall är begränsat till återhämtning inför dagens mer givande aktiviteter.

Använd "ofruktsam", "värde" och "givande aktivitet" för att avslöja hemsk utsugande kapitalism. Ordet "vinst" kan självfallet också användas, men det är kanske litet för brutalt.

Som alla förmodade självklarheter [...]

Skribenten rekryterar här läsaren till de klarögdas skara, de som ser igenom illusionerna som styr dagens samhälle.

[...] 1600-talets rationalism [...]

Det tunga artilleriet! Huvaligen, rationalism är ju, som alla vet, ett satans påfund.

Det hör vidare till normers natur att alternativa synsätt aktivt glöms bort [...]

Glöm aldrig: "Normer" är elaka, "alternativa" är goda. Det där med att "aktivt glömma bort" får väl ses som ett inte helt lyckat försök till innovativ formulering...

[...] de förmoderna uppfattningar som under tusentals år hade kunnat tillerkänna drömmar status av visioner skulle således trängas undan och avfärdas som nonsens.

"Förmoderna uppfattningar", och "tusentals år": Ekon av Rousseau är alltid på sina plats i denna sortens artikel. Det moderna är ju förkastligt, allt var bättre förr. Notera termerna "tillerkänna" (bra), "status av visioner" (fantastiskt), "trängas undan" (illa) och "avfärdas som nonsens" (kriminellt!).

[...] ifrågasätter den amerikanske konsthistorikern Jonathan Crary denna hierarki [...]

Det är alltid bra att "ifrågasätta" något genom att kalla det "hierarki". Det skyfflar över bevisbördan effektivt. Vad skribenten själv hävdar är ju aldrig hierarkiskt!

[...] en fruktansvärd uppgörelse med vår samtid.

Tjoff, smock, där satt den! Detta är så nära man kommer en orgasm på en kultursida. Borde egentligen sparas till slutet...

[...] att visa hur modernitetens visuella teknologier som fotografin och filmen ingick i en snabb och skoningslös omdaning av människans sätt att se på världen och sig själv.

"Snabb", "skoningslös" och "omdaning" är en mycket bra trippel som nedvärderande karakteristik för "moderniteten".

Den tillkämpade moderna förmågan [...]

Notera "tillkämpade"! Inte "inlärda", det vore för snällt. Vi måste se de stackars offren slita ont framför våra ögon.

[...] makten på olika sätt ser till [...]

Här manar vi fram bilden av konspiratörerna som bakom kulisserna manipulerar de stackars människorna.

[...] subjektet är produktivt, hanterbart och förutsägbart, samt är förmöget att vara socialt integrerat och anpassat.

En i dessa sammanhang lämplig omskrivning av "zombie".

[...] blottlägger myterna i det tidiga 2000-talets västerländska självbild.

Här infrias förväntningarna på den tidigare utlovade uppgörelsen med dagens samhälle. Vi lever i en självbild av myter, och skribenten vet att spräcka den. En läsare som inte håller med är dum, eller ond, eller både och. (Tillägg: "västerlandet" är också en term som måste användas i pejorativt syfte.)

Inte bara är en sådan föreställning felaktig, menar Crary, utan ett självbedrägeri under stark ideologisk påverkan.

Nu skådar vi ondskan i vitögat: Ideologi, det är vad andra ägnar sig åt! Självbedrägeri: en doft av Marcuse.

[...] en fullkomning av det moderna projekt som inleddes på allvar i mitten av 1800-talet.

"Det moderna projektet" är kultursidans version av syndafallet. Kan förläggas till godtycklig tidpunkt efter renässansen.

Västerlänningarnas i någon mening frivilliga [...]

En så kallad alibi-formulering: Du har nämnt det uppenbara, samtidigt som du viftar bort det.

[...] Abu Ghraib eller Guantánamo [...]

Dessa företeelser är ju den liberala demokratins självklara representanter, som måste användas i vilket sammanhang som helst.

Att den tillsynes ensamma sömnen är beroende av en levd gemenskap gör attacken mot den nattliga vilan till en bild av hur idén om det solidariska samhället brutits ner till förmån för en ideologi av individuell framgång och självförverkligande.

En riktigt lyckad mening! Alla värdeord sitter som smäck. Det lämnas som en övning till läsaren att pricka av dom. Själv räknar jag till elva (11) stycken.

[...] vad Marx kallade [...]

Ett sedan ganska många år ovanligt åkallande av Marx. Kanske en fingervisning om en come-back? Men då förmodligen den unge romantikern, inte den äldre hårdkokte historiematerialisten, som har för mycket vetenskap och positivism i sig.

[...] ett uttryck för marknadens inneboende krav på expansion. [...] ökat kommersialiseringen av fler och fler aspekter av våra liv [...]

Den vedervärdiga marknadens obetvingliga expansion måste alltid påtalas.

[...] distinktioner mellan arbete och fritid, mellan offentligt och privat, mellan vardag och organisation försvinner.

Detta är en vansklig formulering. Dessa distinktioner ska man vara för i ett kapitalistiskt samhälle. Men om vi tänker oss ett alternativt samhälle (fråga inte vilket!), så är dom inte så bra, då är de exempel på alienation. Används med varsamhet!

[...] verklig subjektivitet [...]

Detta är en synonym för "man gör som man vill, fast på av kultursidefolket godkänt vis".

Walter Benjamin konstaterade att 1800-talets männi­skor, som snabbt blev vana vid den nya trängseln på stadsgator och spårvagnar, var den första generationen som systematiskt tränades i att inte möta den andres blick.

Mycket bra! Walter Benjamin är bra, han har en aura av godmodig filosofisk jultomte, utan den där läskiga totalitära doften som en del andra tyskar har. Huruvida hans uttalande är befängt eller inte har inte med saken att göra.

Så förtvinar det tålamod som är en förutsättning för varje demokrati: att lyssna på andra, att vänta på sin tur för att tala.

Klassiskt trick: Hitta på något som sägs vara en förutsättning för demokratin, och påstå sedan att det är hotat. Du fular ut eventuella kritiker såsom varande antidemokrater utan att anstränga dig.

[...] inte har något att tillföra exempelvis det offentliga samtalet, annat än som uppfyllelse av en nyliberal önskan om politikens slut.

Två flugor i en smäll. Det "offentliga samtalet" är väldigt positivt, och kontrasteras på ett effektfullt sätt mot "nyliberal", som ju är i stort sett det mest negativa ord man kan använda. Ingen kulturartikel är fullständig utan nålstick mot den vidriga nyliberalismen!

[...] hur skulle ett verkligt uppror kunna åstadkommas [...]

Var noga med att använda kvalifikationen "verkligt" i lämpliga sammanhang. Något är "verkligt" endast om det stämmer med vad skribenten tycker, annars är det falskt, eller i alla fall dåligt på något sätt.

[...] att från elektronikföretagens teknofila lakejer få höra brösttoner [...]

En vågad formulering! Ordet "lakejer" riskerar att stämpla dig som en 70-talskommunist, så använd med försiktighet. Här kan det fungera eftersom det används med "teknofila", som moderniserar (förlåt!) det något.

[...] banala konsumtion och förströelse [...]

Sådant som de där människorna som inte läser kultursidorna gör.

[...] ett ständigt accelererat bildutbud som blir alltmer likriktat, överflödigt och banalt kommer varseblivningens kapacitet att fortsätta reduceras.

Frammana alltid bilden av en lavin som brakar ner, att hemskheterna bara accelererar. Fånga varje möjlighet att frammana hopplöshet och förtvivlan.

[...] genomsyrar 24/7 varje aspekt av våra liv.

Det här är litet som kommunistskräcken på femtiotalet. Dom finns överallt! Ingen ska känna sig trygg.

[...] att en annan värld är möjlig och i någon mån existerar. En värld där jorden och solen rör sig och skiljer dag från natt. En värld där vi skulle kunna koppla av.

Om skribenten vill vara snäll, så skriv gärna något om "en annan värld". Då kan varje läsare se att du egentligen vill dom väl, att du kan frälsa dom! Akta dig noga för att försöka ge synpunkter om vad man konkret ska göra, sånt låter reformistiskt, och det måste till varje pris undvikas.

Vissa kulturartiklar handlar bara om att skicka signaler. Skribenten är god, kapitalismen och sånt är ont. Vilket skulle bevisas.