Genteknikens välsignelser, del 1: Romernas "kidnappade" barn

2013-11-17

Gentekniken är kontroversiell. Genmodifierad organismer (GMO) som slår ut naturliga arter, Frankenfood, farligt genmodifierade bakterier, det är några exempel på påstådda risker med genteknik. Här tar jag upp ett exempel på de välsignelser som gentekniken kan föra med sig. Jag ämnar följa upp med andra exempel framöver.

För en tid sedan var det stort ståhej om ett barn "Maria" som den grekiska polisen omhändertagit därför att de misstänkte att det inte hörde till de romska föräldrarna. Hon var blond, och det var ju misstänkt. Se till exempel denna nyhetsartikel i Svenska Dagbladet 21 oktober 2013. Därefter kom liknande fall i Irland.

Som många kommentatorer påpekade, bland annat Anders Lindberg i Aftonbladet 25 oktober 2013 är det en mycket gammal tankefigur att just romer skulle stjäla "vita" barn. I till exempel Verdis opera Trubaduren finns en variant av denna historia.

Det är idag möjligt att med stor säkerhet avgöra ifall ett par är biologiska föräldrar till ett barn. Denna förmåga är något vi tar för givet. Men för inte så länge sedan var det inte vetenskapligt möjligt. Teknologin bygger på rön från grundforskning om DNA och genetik. Det är inte ofta det påpekas, men gentekniken har undanröjt det mesta av grunderna för misstänkliggöranden när det gäller släktskap.

Resultatet i detta fallet? I "Maria"-fallet var föräldrarna inte de biologiska föräldrarna, vilket de för övrigt aldrig hävdat. Den biologiska mamman har tydligen identifierats, och det tycks handla om en slags icke-officiell adoption. I de irländska fallen återbördades barnen, eftersom föräldrarna har bekräftats som sådana.

Alltså: Ett antal familjer har undgått splittring, ett antal föräldrar undgick långa fängelsestraff för påstådd kidnappning. Och, inte minst, resultatet innebar en punktering av vad som hade kunnat bli en riktigt förskräcklig våg av förvärrad förföljelse mot romer.

Se där en av genteknikens välsignelser.