Sluta med tyckokratin!

2014-01-26

SVT rapporterade 26 jan 2014 att "Bara 2 av 100 helt trygga med att åldras". SVT har alltså låtit Sifo ställa några frågor till "svenska folket" (ca 1000 personer) om åldringsvård. Detta är ett klockrent exempel på vad jag kallar tyckokrati. Fokus läggs på vad folk tycker, inte på hur verkligheten ser ut.

Undersökningens resultat tolkas, som vanligt, på ett djupt tendentiösa sätt. SVT väljer att toppa nyheten med resultatet på följande fråga:

Jag känner mig trygg med att åldras i Sverige
Stämmer helt: 2 procent
Stämmer ganska bra: 22 procent
Stämmer ganska dåligt: 33 procent
Stämmer inte alls: 34 procent
Vet ej: 8 procent

Jag misstänker att många av de tillfrågade tolkar frågans påstående på ett annat sätt än SVT gör, nämligen att man inte tänker på åldringsvården specifikt i Sverige. Snarare tänker man på hur det är att åldras i största allmänhet. Och då förvånar inte svaret alls. Hur många har inte farhågor inför åldrandet som sådant? Frågan är tvetydigt ställd. Var det meningen, eller var man bara klantig när man formulerade den?

Notera också vilka frågor SVT väljer att inte toppa nyheterna med, som till exempel:

Det är bra att äldreomsorgen även drivs av privata företag.
Stämmer helt: 10 procent
Stämmer ganska bra: 26 procent
Stämmer ganska dåligt: 25 procent
Stämmer inte alls: 26 procent
Vet ej: 13 procent

Här fick SVT inte ett svar som man tyckte var intressant. Alltför många personer tyckte tydligen att privata företag var bra i äldreomsorgen för att SVT ens skulle nämna det i sin text.

SVT är långt ifrån ensamma om att låta tyckokratin breda ut sig. Vi ser det till exempel i Telias reklamkampanj där man undersökt vad folk tycker om hur bra täckning deras mobilnät har. Men ursäkta! Det är väl ändå helt ointressant för alla (utom möjligen Telia självt) vad folk tycker om det. Det intressanta är ju hur bra täckning Telia faktiskt har, antingen i absoluta tal, eller i jämförelse med andra bolag.

Det mest provocerande med Telias kampanj är vad man säger i affischerna på stan: Man vill öka andelen personer som tycker att Telias täckning är bäst. Man säger inte att man faktiskt ska bättra på täckningen! Det räcker tydligen om man lurar fler att tycka så...

Alltför ofta handlar det om vad "folk tycker", snarare än om hur verkligheten faktiskt ser ut. Tyckandet kan man göra en nyhet på, bara man betalar Sifo att ställa ett antal lagom vinklade eller skruvade frågor. Verkligheten är däremot jobbigare. Då måste man faktiskt fundera igenom hur man ska granska den, analysera resultatet, och kritiskt tänka till om man har missat något viktigt.

Inför årets val önskar jag mig att medier och politiker fokuserade mer på verkligheten, och mindre på vad folk tycker om den. Man kanske skulle låta Sifo ställa frågan om inte svenska folket också tycker så?