Antiliberalen Alexander Dugin: Vem är han?

2014-05-10

Namnet Alexander Dugin har nämnts i samband med Ukraina-krisen. Till exempel skrev Dagens Nyheters Michael Winiarski om honom i Dagens Nyheter 11 mars 2014. Så vem är han? På vilket sätt är han relevant?

Dugin är en rysk ideolog, aktivist och akademiker, och mycket flitig skribent och kommentator i ryska media. Han ägnar stor kraft åt att formulera en ideologi för ett politiskt program, som han kallar den Fjärde Politiska Teorin (versalerna är obligatoriska!), eller 4PT som han ofta förkortar det.

Dugin är så kallad geopolitisk rådgivare åt Vladimir Putin och personer i dennes närhet. Han är så nära en hovfilosof man kan komma i Putins Ryssland. Det märks bland annat i hans kommentarer om rysk politik, som har en välavvägt respektfull men också uppfordrande ton. Dugin är inte en tillbakalutad akademiker, nöjd med att granska och analysera samtiden. Han är inte heller en apologet, som ser sin roll enbart som att ursäkta och marknadsföra en härskares politik.

Alexander Dugin är en aktivistisk ideolog som ser en möjlighet att genomföra sitt politiska program, bland annat genom sitt inflytande hos Putin och denne närstående personer, men också genom att bygga internationella nätverk, och att ägna sig åt opinionsbildning i stort.

Enligt Wikipedia är han född 1962, och är professor vid Moskvas statliga universitet. Redan under 1980-talet gick han med i den nationalistiska gruppen Pamyat, och senare under 1990-talet i det så kallade Nationalbolsjevikiska partiet, vars symbol för övrigt var en klockren rip-off av de tyska nazisternas.

Dugin är en drivande kraft bakom den så kallade Eurasiatiska rörelsen, vars grundläggande idé beskrivs sålunda i Dugins bok The Foundations of Geopolitics: The Geopolitical Future of Russia från 1997, som enligt uppgifter används som lärobok vid den ryska generalstabens akademi:

In principle, Eurasia and our space, the heartland Russia, remain the staging area of a new anti-bourgeois, anti-American revolution. ... The new Eurasian empire will be constructed on the fundamental principle of the common enemy: the rejection of Atlanticism, strategic control of the USA, and the refusal to allow liberal values to dominate us. This common civilizational impulse will be the basis of a political and strategic union.

Den Eurasiatiska Ungdomsrörelsen har förgreningar i flera länder, bland annat i Ukraina, där den varit inblandad i olika typer av vandalism och våldsdåd riktade mot de västligt orienterade krafterna. Den är numera förbjuden där. Dess symbol, en åttauddig stjärna formad av pilspetsar, syns ibland i TV-bilderna från upplopp och demonstrationer i Ukraina, Krim och Ryssland. Symbolen, som tydligen kallas Symbol of Chaos, eller Chaosphere, används, intressant nog, även av New Right, ett försök till en pan-europeisk (!) nationalistisk och konservativt-revolutionär tankesmedja baserad i Storbritannien. (För den som vill gotta sig i absurda samband kan nämnas att det svenska metal-bandet Meshuggah använde sig av symbolen Chaosphere på ett av sina album. Huruvida det var politiskt motiverat vet jag inte.)

Så vad säger egentligen Alexander Dugin? Jag tänker skriva mer utförligt om Dugins 4PT så småningom. Men för att få en känsla för vad det handlar om kan man titta på två korta föreläsningar av honom på rysk TV. De finns upplagda med engelsk text på YouTube.

I den första videon, Aleksandr Dugin: Pussy Riot's Global Blackmail (15 aug 2012, 11 min lång), förklarar Dugin att:

In terms of the Pussy Riot story, we are undoubtedly dealing with a case of information warfare.
[...]
Nonetheless, it is behind these porno-hooligans, blasphemers and simply obscene, immoral and worthless individuals that the Bolotnia-square opposition [...] with global Western support - all line up, forming a "pig's snout". [...] line up behind the almost authentic psychiatric case of perversion, embodied by Nadezhda Tolokonnikova.
[...]
We are dealing with Modernity and Postmodernity, so this is incredibly serious.

I den andra videon, Aleksandr Dugin: Liberalism, Communism, Fascism, and the Fourth Political Theory (23 aug 2012, 10 min lång) förklaras den Fjärde Politiska Teorin (4PT). Den skall vara något annat än liberalism, kommunism och fascism, som är (eller var) den första, andra, respektive tredje politiska teorierna.

Till de mer intressanta, om än för de flesta mystifierande uttalandena, i denna video hör hans resonemang om vad som är den Fjärde Politiska Teorins subjekt. Som Dugin ser det var individen liberalismens subjekt, medan klassen var det för kommunismen, och staten eller rasen var det för fascismen/nazismen. Vilket är subjektet för 4PT?

I've proposed the following answer: it is Dasein. Dasein is a Heideggerian category, which is neither the individual, nor the collective, nor class, not state, nor race.

Dugin refererar alltså till Martin Heideggers filosofi som grunden för sin politiska teori.

Kontentan är alltså: Dugin är en närmast besinningslöst hård antiliberal. Han kan knappast var tydligare med sitt hat mot liberalismen, och mot dess nära förbundna idé om framsteget, den progressiva tanken. Han ser sin 4PT som en del i kampen mot den internationella liberala rörelsen. Han inspireras av det revolutionärt-konservativa tänkandet som utvecklades under 1920- och 1930-talen i Weimar-Tyskland, och som så småningom kanaliserades av Martin Heidegger och av nazisterna.

Jag ämnar återkomma till en mer djupgående analys av 4PT i ett senare inlägg. Men en sak borde står klar i och med det som här redovisats: Alla de som är rädda för extremhögerns inflytande i Europa, och därvidlag begränsar sig till EU, begår ett närmast oförlåtligt misstag. Ryssland är en del av Europa. Och det är i Putins Ryssland som extremhögern idag firar sina största triumfer sedan 1945.