Om reduktionism: En glimt i ögat, del 3

2015-07-28

I del 1 av denna artikeln visade jag en tabell av siffror och utmanade därmed den filosofiska reduktionismen att gissa vad det handlade om. Jag avslöjade att tabellen var ett 9x9 pixlar stort utsnitt ur en större bild. I del 2 visade jag den lilla bilden. Så är det dags att avslöja vad hela bilden föreställer:

Detta är Johannes Vermeers berömda målning "Flicka med pärlörhänge". Jag behöver inte orda om hur fantastisk den är.

Om läsaren tittar noga kan man se att den lilla bilden som visades i den förra delen av artikeln utgör en liten del av flickans högra öga (till vänster, från oss sett). Den ljusa fläcken i 9x9 bilden är alltså blänket av ljus i flickans öga.

Jämför nu tabellen i den första delen av artikeln med glimten i ögat hos flickan. Är det möjligt att påstå att tabellen innehåller allt som man behöver veta om den delen av bilden? Nej, jag tror inte det. Och därmed, påstår jag, undermineras den filosofiska reduktionismen.

Fenomen på högre nivå existerar i sin egen rätt även om de kan förklaras genom vetenskapliga teorier som använder sig av en lägre nivå. Den högre nivåns fenomen är inte illusioner. De finns, även i de fall vi har en fullständig beskrivning av dem i termer av en lägre nivå.

Denna artikeln är en essä, ett försök. Jag är inte säker på att mitt argument håller, kritik kanske kan få mig att byta ståndpunkt. Jag tror definitivt inte att mitt resonemang här bevisar något slutgiltigt. Jag är inte professionell filosof. Men argumentet är åtminstone en förklaring till varför jag inte är filosofisk reduktionist, utan enbart tror på vetenskaplig reduktionism. Jag ska också säga att det finns andra, oberoende argument som får mig att avvisa den filosofiska reduktionismen.

PS. Många forskare är anhängare av filosofisk reduktionism därför att de tror att alternativet måste innebära en religiös attityd, där gud eller gudar figurerar. Den som läst denna blogg tidigare vet att jag inte tror på något sådant. Gudstro som anti-reduktionism anser jag är särdeles feltänkt, men det är ett annat resonemang, som jag kanske återkommer till. DS.