Två artiklar publicerade

2015-08-10

Två av mina artiklar har publicerats i andra media:

I nummer 2-2015 av Bright, ett debatt mot religion och vidskepelse, återges min recension av Ann Heberleins bok "Gud, om vi ska talas vid du och jag måste jag vara helt ärlig", som ursprungligen publicerades här.

I nummer 3-2015 av Sans magasin skriver jag om meningen med livet. Den som tror att en Gud kan skänka mening åt livet har inte insett att Eutyfrons dilemma gäller inte bara moralen. Artikeln är inte tidigare publicerad. Tillägg 2017-04-21: Jag har nu lagt upp texten på denna bloggen.

Att en gud fritt skulle kunna bestämma vad som är meningen med livet vore oacceptabelt för oss människor.

Varför inte prenumerera på dessa utmärkta publikationer?