Ann Heberlein sviker inte

2015-11-25

Ann Heberlein skriver i Dagens Nyheter 25 november 2015 om de som ansluter sig till Islamiska Staten, och hennes synpunkter sviker inte den som letar efter dagens stollighet. Hon skriver:

Oviljan att ta in religion som en viktig dimension i människans liv kan visa sig ödesdiger. Enligt en undersökning angående européers inställning till religion, publicerad i Forskning och framsteg september 2010, är svenskarna mest sekulariserade. På andra plats kommer Belgien. Är det en slump att det är i just dessa två länder Daish (IS) värvat flest jihadister i förhållande till folkmängd?

Det är svårt att veta om hon skämtar eller inte. Hon hittar en korrelation mellan grad av sekularisering och antal jihadister. Håhåjaja, vill hon tro att denna korrelation säger något om orsakssambanden, så varsågod. Vi övriga kan tänka oss andra samband, som handlar om antalet muslimska invandrare i kombination med usel integration, segregation och småkriminalitet.

Men sedan skriver hon faktiskt något bra. Visserligen är det en sanning som är uppenbar för alla utom för de som påstår att religion inte kan framkalla ondska. Men kanske just därför är det intressant att Heberlein skriver följande:

Jihadisterna drivs inte av besvikelse över att de inte blivit tillräckligt väl mottagna i den västerländska kulturen och samhället. De är inte intresserade av att integreras. De delar inte våra värderingar och vill inte vara en del av det västerländska. Det vi bevittnar är ett fientligt försök till övertagande, ett monumentalt angrepp på vår kultur och vårt sätt att leva. Drivkraften är drömmen om att upprätta ett kalifat, en realisering av en islamistisk dröm.

Det är inte ofta intellektuella förmår se Islamiska Staten så tydligt. Det vanliga är ju att skylla på allt utom religion. Men här tillstår Heberlein att det handlar om islamism.

Jag undrar hur Heberlein tänker fortsätta denna tankegång? Om nu sekularisering ger upphov till IS, så borde mer religion vara svaret? Jag skulle kunna säga att jag ser fram mot det resonemanget, men det vore inte helt ärligt.