Torbjörn Tännsjö: "Istället för yttrande- och tryckfrihet"

2015-11-30

Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi vid Stockholms Universitet, skriver om reklamens förskräcklighet på DN Debatt 30 nov 2015. Han vill i princip förbjuda reklam. Huruvida det vore förenligt med yttrandefrihet förbigår han med tystnad. Även om hans resonemang inte utmynnar i något konkret förslag mer än att en utredning bör tillsättas, så får jag en vag känsla av déjà vu.

Mycket riktigt, i min bokhylla hittar jag en pamflett på ca 20 sidor från 1979 författad av Torbjörn Tännsjö. Dess titel är: Istället för yttrande- och tryckfrihet (Meddelanden till deltagarna i det tvärvetenskapliga seminariet i masskommunikationsforskning vid Stockholms universitet, Akademilitteratur, 1979, ISBN 91-7410-110-2, ISSN 0348-9159).

Istället-för-yttrande-och-tryckfrihet

Tännsjös tes i pamfletten är följande:

tesen

Han målar upp ett alternativt samhälle, ett Utopia, där yttrandefrihet är onödigt:

utopia-1

utopia-2

utopia-3

Och avslutningen på pamfletten lyder sålunda:

slutsatsen

I dessa texter framtonar en intressant hybrid av Jean-Jacques Rousseau, Vladimir Lenin och Jeremy Bentham.

Man kan undra vilken relationen är mellan Tännsjös argument idag, när han fokuserar på reklamens avskaffande, och hans linje 1979 där yttrandefriheten som princip förkastades. Handlar det om en genuin förskjutning, om än kanske inte så långt? Eller har han lärt sig att paketera sina åsikter litet bättre?