Plaståtervinnare fuskade. Du anar inte vad som hände sedan

2017-02-08

Dagens Nyheter har 8 februari 2017 avslöjat att företaget Swerec har skickat stora mängder plast till förbränning medan man låtsades återvinna det. Det är en skandal. Men den värre skandalen är hur de kontrollerande myndigheterna agerade. Där kan man verkligen tala om skräp. Denna skandalen luktar i själva verket riktigt illa.

Organisationen Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) sköter insamlingen i Sverige. De upptäckte Swerecs fusk hösten 2015. Omfattningen var så stor att statistiken borde ha påverkats signifikant. Men FTI skröt i juni 2016 om att återvinningen "återigen ökar". Naturvårdsverket fick larm om problemet i slutet av 2015. De underlät att korrigera statistiken. Nu hävdar man det "inte är möjligt att göra" eftersom man mäter hur mycket som samlas in.

Detta är uppenbart trams. Om man vet att ett mått är missvisande, då skall man antingen korrigera det, eller öppet redovisa problemet. Så enkelt är det. Naturvårdsverket argument är pinsamt.

DN skriver:

Naturvårdsverket upprättade däremot en krisstrategi med det uttalade syftet att få hushållen att fortsätta sortera plastförpackningar trots det misstänkta återvinningsfusket.

Detta är ett exempel på hur respekten inför fakta tillåts vika för en fåfäng önskan att upprätthålla skenet. När en myndighet börjar ägna sig åt att mörka fakta därför att man inte vill undergräva allmänhetens förtroende, då har denna myndighet flyttat in i Potemkinkulissernas land.

Kontentan av detta blir att Naturvårdsverkets förtroendekapital har börjat ruttna. I en tid när det pratas så mycket om faktaresistens så är det ett oeftergivligt krav att statliga myndigheter har respekt för fakta. Har något gått snett så måste man redovisa det. Varje försök att undvika förlägenhet genom att mörka kommer bara att göra skadan värre.

Det är en mörk ironi att detta förakt för fakta från en myndighet avslöjas dagen efter att Hans Roslings bortgång meddelats. Han ville visa att världen på många sätt befinner sig i ett bättre tillstånd än vad det allmänna intrycket är. Men han var också noga med att respekt inför fakta kräver att även trista sådana redovisas. Naturvårdsverket måste städa upp.