Transportstyrelsens landsförräderi

2017-07-16

Det är svårt att avgöra vad som är värst med skandalen om Transportstyrelsens agerande kring outsourcingen av IT-driften. Det sorglösa agerandet från genereldirektören Maria Ågrens sida, den ryggradslösa hållningen hos folket runt henne, inklusive styrelseordföranden, Säpos oförmåga att stoppa galenskapen, ministerns försök till mörkning, osv, etc. Eller, för den delen, den synbarliga liknöjdheten hos kommentariatet. Har någon ledarredaktion i Sverige bemödat sig att kommentera det som hänt? (Uppdatering: Expressen kommenterar 2017-07-17)

Att det handlar om rent praktiskt landsförräderi står klart. Mängder av information om svenska medborgare, myndigheter och en massa annat har fnattats iväg till random IT-snubbar i Tjeckien och Serbien, vilket i klartext betyder att informationen nu finns i Ryssland.

Betrakta den tidslinje som DN:s reporter Mikael Holmström redovisar för händelseförloppet:

Transportstyrelsens drift av bland annat fordons- och körkortsregister sköts av Trafikverkets datacentral i Örebro. Men Transportstyrelsen vill spara pengar och outsourca driften.

April 2015. IBM får ett kontrakt på 800 miljoner kronor för att ta över driften från Trafikverket. Kontraktet omfattar 1 000 servrar, datahallar och support.

Maj 2015. Övergången till IBM är tidspressad. Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren beslutar att göra avsteg från Säkerhetsskyddslagen, Personuppgiftslagen och Offentlighets- och sekretesslagen samt verkets egna krav på informationssäkerhet. Beslutet förlängs i juli och augusti.

Läs detta noga. Maria Ågren "beslutar att göra avsteg" från tre olika lagar, stiftade av Sveriges riksdag. Vad är detta för något? Om man är helt igenom cynisk kan man konstatera att detta är en användbar innovation. Om jag någon gång skulle få för mig att begå brott så ska jag anföra argumentet "jag beslutade att göra avsteg från lagen." Ta-da! Allt är lugnt!

Juni 2015 juni. Säpo får reda på att IBM:s drift ska ske i Rumänien och Tjeckien och inleder granskning. Verksamhet ska även drivas från Serbien, Kroatien, Holland och Finland.

25 november 2015. Säpo rekommenderar omedelbart stopp för outsourcingen och säkring av att obehöriga inte kommer åt hemliga uppgifter.

Säpo får reda på vad som är på väg att hända, och utreder det i ett halvår! Man såsar alltså. Man låter eländet rulla på. Hur är detta möjligt?

18 december 2015. Trots Säpos varning så tar IBM över driften.

Trots att att Säpo (till slut!) kommer fram till att det hela är en urbota idiotisk idé så skiter Transportstyrelsen i det. Och tydligen väljer Säpo då att gå den rent formalistiska vägen och skickar det till åklagaren. Man kunde ha ringt departementet och berättat om den hotande katastrofen. Hemska tanke: Säpo kanske gjorde det? Utan att något hände?

26 januari 2016. Åklagare inleder förundersökning om vårdslöshet med hemlig uppgift.

19 januari 2017. Maria Ågren får sparken men orsaken är oklar.

Det tar alltså ett år, ett helt j-la år, innan det uppenbart nödvändiga sker! Ågren sparkas. Sedan börjar regeringens försök till mörkning. Bara det en skandal i sig. Som om det inte räcker med röta i sammanhanget. Ingen utom de allra närmaste får tydligen reda på vad som hänt.

6 juli 2017. DN rapporterar att Maria Ågren erkänt och fått strafföreläggande på 70 dagsböter på 1.000 kronor för ”grov oaktsamhet” genom att röja sekretessbelagda uppgifter den 30 september 2015-31 mars 2016.

Äntligen börjar något i kungariket Sverige fungera! Tack DN och Mikael Holmström för att ni finns. Utan er hade denna härdsmälta kunnat gå obemärkt förbi.

Det skojas numera ofta om "avgå alla!" Nu har dessvärre verkligheten kommit ikapp. Här är en lista av uppenbara frågor och krav:

  1. Den förre generaldirektören Maria Ågren har kommit undan med 70 dagsböter. Det kan betraktas som en förtida benådning med andra medel. Hon borde ha granskats för landsförräderi. Jag förmodar att hon idag befinner sig på regeringens så kallade elefantkyrkogård för avpolleterade generaldirektörer. Där uppbär hon samma lön som förut utan att behöva lyfta ett finger. Det är häpnadsväckande.
  2. Transportstyrelsens ordförande Rolf Annerberg har känt till eländet. Han har litat på Maria Ågren. Han måste sparkas med omedelbar verkan. Och åklagare måste granska hans agerande som medhjälp till brott.
  3. Frågan måste utredas vilka inom Transportstyrelsens ledning som har agerat korrekt och vilka inte. Har personer med förståelse för vad som kan hända motsatt sig det? Om inte, varför inte? Om de har det, varför fick det ingen effekt förrän det var för sent?
  4. Säpo har tagit mycket god tid på sig att utreda, och man har inte klarat av att stoppa dumheterna, trots att man tydligen haft kännedom. Hur har detta kunnat hända? Är det systemfel, eller bara avsaknad av ryggrad? Om Säpo är så maktlöst så måste något göras. Om de ansvariga hos Säpo inte vågade sätta ner foten, så måste de bytas ut.
  5. IBM måste portas från alla offentliga uppdrag under, säg, fem års tid. Om detta inte är lagligt möjligt så måste det bli det. Stifta en lag som förbjuder entreprenörer från att röja rikets hemligheter oberoende av om de får "godkännande" eller inte från myndighetspersoner. Ett företag som verkar i Sverige och som bidrar till landsförrädisk verksamhet måste straffas hårt.
  6. Den ansvariga ministern Anna Johansson kan inte sitta kvar. Hennes försök till mörkning är fatalt och sänker ohjälpligt hennes trovärdighet. "DN har försökt nå infrastruktursminister Anna Johansson för en kommentar. Hennes pressekreterare, Natali Sial, svarar att regeringen inte kommenterar frågor som rör rikets säkerhet." Nehej. Vi medborgare har alltså ingen rätt att få veta när myndigheterna gör bort sig å det grövsta. Vi ska, likt maktlösa hjon, acceptera att regeringen och ministern försöker dölja fiaskot. Nej, den gubben går inte. Vi får hoppas att konstitutionsutskottets granskning kan belysa denna förljugenhet.

Det finns många frågor att ställa. Har svensk förvaltning blivit ett moras av outsourcing, genvägar och vänskapskorruption? Vi har sett hur Skatteverket har anfrätts av vänskapskorruption. Vi har sett att bidrag har givits till antidemokratiska rörelser med fusk och bedrägeri som affärsidé. Har ni generaldirektörer inte längre insikt om vad er primära uppgift är?

En påminnelse: Ni är satta att tjäna det svenska folket genom att följa Sveriges rikes lag och agera oväldigt i syfte att bygga det demokratiska fria samhället.