Nazismen och gränsen för toleransen

2017-09-19

Det är självklart att det blir en intensiv debatt om så kallade Nordiska Motståndsrörelsens (NMR) planer på en demonstration 30 september, vilket sammanfaller med den judiska högtiden Jom Kippur. Nazismen är en antidemokratisk och antiliberal ideologi. Dess mål är en diktatur med rasism som statsreligion. Den har visat att folkmord är en fundamental del av dess strategi. Nazisterna gör allt för att projicera en bild av våld och styrka. Om detta råder ingen tvekan.

Många vill stoppa demonstrationen. Men här blir det komplicerat. Vissa hävdar att polisen visst har rätt att förvägra nazisterna att demonstrera, men att polisen av någon anledning inte bryr sig om att göra det. Det antyds regelmässigt att polisen själva egentligen är nazister. Andra säger att nazisternas ideologi i sig är att betrakta som hets mot folkgrupp, vilket är brottsligt, och att demonstrationen därför ska stoppas. Polisen gör inte det av feghet, lättja eller okunskap.

Jag har några frågor: Ska polisen själva kunna besluta att stoppa vissa demonstrationer med hänvisning till de åsikter som propageras för? Om man svarar ja på den frågan så måste man ge vilka kriterier som ska användas. Om man inte kan ange kriterier så säger man att polisen ska bestämma helt efter eget huvud, kanske i förhållande till hur många människor som är upprörda. Vill vi verkligen det?

Visst, lagen om hets mot folkgrupp finns. Men om den nu inte fungerar som man vill, då måste man diskutera hur den ska skärpas. Att försöka pressa polisen att ändra sin tolkning av lagen innebär att man tycker det vore bra att polis, och i förlängningen åklagare och domstol, ska lyssna in vad opinionen för tillfället tycker när lag skall tillämpas. Återigen, vill vi det?

Demonstrationen är speciellt utmanande genom att den går nära den judiska synagogan i Göteborg, vilket självklart är nazisternas syfte. Återigen, vill vi att polisen skall stoppa demonstrationer därför att de är utstuderat provokativa?

En rättsstat styrs av lagen. Är demonstrationsfriheten mycket strikt skyddad i lag, så är den det. Vill man annorlunda så får man faktiskt redovisa hur man tycker att lagen skall ändras. Det är förbluffande många debattörer, även sansade liberaler, som helt enkelt inte tar den insikten på allvar i just detta fallet.

Patrik Oksanen, liberal ledarskribent, skriver 17 september om nazisternas demonstration:

Toleransen har en gräns. Och om vi inte ser upp med toleransens paradox kommer vi att avskaffa toleransen under framryckning av jihadister, kriminella grupper och nazister.

Han citerar Karl Popper, som i sin bok "Det öppna samhället och dess fiender" skrev:

Om vi på ett obegränsat sätt tolererar intoleranta människor, om vi inte är beredda att försvara ett tolerant samhälle mot de intolerantas angrepp, då kommer de toleranta att gå under, och toleransen med dem.

Jag håller med om detta. NMR har med all önskvärd tydlighet visat att de vill krossa allt vad tolerans heter. De har ett våldskapital som de gör allt för att förstärka.

Men då återstår frågan: Vad göra? Vare sig Oksanen eller någon annan av de många som skrivit om NMR har givit svar på den frågan. Man tycks ha en vag förhoppning att polisen ska stoppa demonstrationen, och att sannolikheten för det ökar om man argumenterar med maximal ilska eller förakt för polisen.

Om nu NMR är farliga - vilket jag alltså håller med om - exakt på vilket sätt blir de mindre farliga av att de förbjuds demonstrera 30 september?

Diskussionen går som katten kring het gröt: Om NMR är farliga - i betydelsen inriktade på att använda våld för politisk kamp - då bör organisationen helt enkelt förbjudas. Med andra ord: medlemsskap i NMR skall utgöra ett brott. NMR skall förhindras att verka i samhället. Lagen bör förändras för att göra detta möjligt.

Men här ryggar de flesta. Inte kan väl demokratiska Sverige förbjuda en politisk organisation? Tja, Tyskland klarar av att göra det utan att betraktas som en diktatur. Själv har jag svårt för att hymla om detta. Om en organisation är så farlig att en demonstration är oacceptabel, då måste det rimligen betyda att organisationen i sig inte kan tillåtas.

I väntan på en diskussion om denna frågan, så vill jag påpeka att NMR agerar som de gör just för att stärka en bild av att de är starka, modiga, våldsamma och beslutsamma. Det är en helt central aspekt av nazismen. En tänkbar strategi vore att punktera detta.

Man kan till exempel göra sig ganska lustig över hur deras demonstrationer ser ut som misslyckade Bajen-tåg. De gröna fanorna, deras fåniga uppåt-pil och plexiglassköldarna är ju egentligen ganska löjeväckande. Deras patetiska vita skjortor med instoppad slips är som gjord för satir. Om det är något som skulle störa NMR-demonstranternas egon så vore det häcklare. Man kan påpeka hur deras store ledare slutade sitt liv: Han sköt sig i huvet och liket slängdes i en bombkrater för att brännas med några dunkar bensin. Väldigt heroiskt. Mycket lyckat slut. Och varför inte visa Chaplins film Diktatorn på storskärm vid demonstrationsvägen? Scenen med diktatorn Adenoid Hynkel bollandes ett jordklot skulle passa bra.