Total röra runt hur forskare lagrar data

2017-09-29

Jag har blivit intervjuad av Siv Engelmark i IVA Aktuellt nr 4 2017, sidorna 6-7. Jag bifogar här en PDF av intervjun.