Genetik och politik

Bengt Olle Bengtsson

Betyg:
Min recension 2018-02-18

En mycket trevlig överraskning! En välskriven liten bok med mycket information. Ger korta porträtt av genetikerna JBS Haldane, Gregor Mendel, Herman Nilsson-Ehle, och de genetik-relaterade pseudo-lärorna om rasbiologi (eugenik) och lysenkoism. Placerar rasbiologin i Sverige i ett vetenskapligt, ideologiskt och samhälleligt perspektiv. Författaren drar bland annat följande slutsats: "Den fara för teknokratisk omänsklighet som ligger i all vetenskapsbaserat handlande blir därför som störst när det gäller frågor och områden där en grundläggande enighet råder med avseende på vad som är gott och rätt. [...] Nej, de farliga forskarna, och dem vi måste se upp med, är istället de i allt välmenande, de av hela samhället - inklusive oss själva - beundrade.