Kommentar till Heideggers varat och tiden

Ruin, Hans