Bergtagen

Mann, Thomas

Mina kommentarer

Betyg:

Detta är ett mästerverk. Tydligt förankrad i en specifik tid och plats men visar ändå på rottrådar bakåt och framåt i den europeiska civilisationen. Oundgänglig för en djupare förståelse av grundläggande begrepp i den europeiska traditionen. Översättningen är fantastisk.