Människan i provröret: reportage från genteknikens frontlinjer

Kornfeldt, Torill