Den protestantiska etiken och kapitalismens anda

Weber, Max; Lundquist, Agne