Filosofin genom tiderna - 1900-talet, efter 1950 (Filosofin genom tiderna #5)

Marc-Wogau, Konrad; Bergström, Lars; Carlshamre, Staffan