Det öppna samhället och dess fiender

Popper, Karl