Det öppna samhället och dess fiender

Popper, Karl; Casson, Andrew; Ekström, Bo; Holmberg, Håkan