Rubicon: Den Romerska Republikens Uppgång och Fall

Holland, Tom; Grundberg, Thomas; Lindgren, Stefan