Det öppna såret: Om massmord och medlöperi

Ahlmark, Per