Antropocen : en essä om människans tidsålder

Sörlin, Sverker