Klanen: Individ, klan och samhälle från antikens Grekland till dagen Sverige

Per Brinkemo; Johan Lundberg