Klanen: Individ, klan och samhälle från antikens Grekland till dagen Sverige

Brinkemo, Per; Lundberg, Johan