Demokrati och proletär revolution

Tännsjö, Torbjörn