Alternativa fakta - Om kunskapen och dess fiender

Wikforss, Åsa

Referade i blogginlägg
Mina kommentarer 2017-11-03

Betyg:

I huvudsak bra resonemang om vetenskap och kunskap, men den stryker den standardmässiga, "politiskt korrekta" åsiktsriktningen medhårs. En irriterande detalj är att författaren har överdoserat på Donald Trumps hemskhet, det känns som att alla dumheter vad gäller synen på fakta och vetenskap måste illustreras med något han sagt. Detta är en på sätt och vis bekväm bok. Inga konstiga åsikter eller knäppa teorier från den "egna" sidan skärskådas. Om författaren vill uppmuntra till kritiskt tänkande vore det nog pedagogiskt bra att granska någon ståndpunkt som många progressiva människor håller för sann, exempelvis den att GMO är farligt. Jag håller med om mycket i denna boken, men dess ansats är alldeles för självgod. Vetenskapen liksom den i bred mening progressiva opinionen borde nog tänka tanken att den kanske har begått misstag även den. Litet självkritik skulle inte skada.