Från bakterier till Bach och tillbaka: medvetandets evolution

Dennett, Daniel C; Jakobsson, Jim