Logik, filosofi och språk: Strömningar och gestalter i modern filosofi

Wright, Georg Henrik von