Du stolta, du fria : om svenskarna, Sverigebilden och folkhälsopatriotismen

Gustavsson, Gina