Det fallna imperiet: Ryssland och väst under Vladimir Putin

Martin Kragh

Rating:
My review 2023-01-08

Bra översikt av den politiska dynamiken i Ryssland och mellan Ryssland och omvärlden i ljuset av historien. För den som, likt mig, följt med i nyhetsflödet sedan 1980-talet så kommer inte boken med så mycket nytt, utan dess förtjänst är snarare att den placerar händelserna i ett sammanhang. Det mesta av texten skrevs före attacken mot Ukraina 24 februari 2022, och även om den trots det i huvudsak står sig bra, så undrar jag om inte vissa analyser hade fått en annan betoning idag.

Texten är ganska lättläst trots att språkbehandlingen inte är perfekt. Det är litet för många anglicismer: "ossifierad". Märkliga metaforer förekommer, som exempelvis frasen "repellerande gravitationsfält". Gravitation har den egenskapen att den alltid är attraherande, aldrig repellerande. "Repellerande kraftfält" hade fungerat bättre.

Kragh avslutar sin bok så här: "Landets komplicerade och månglagrade förflutna blir i ett sådant läge inte en belastning utan en källa till kraft och förnyelse. Inget är för evigt. Ett annat Ryssland finns runt hörnet." Jag är ledsen, men jag tycker inte denna förhoppningsfulla slutsats har stöd i bokens text. Det är så mycket som har gått snett i Ryssland att det är mycket svårt att finna några ljuspunkter. Jo, det finns säkert ett annat Ryssland bakom hörnet. Men vad finns det för skäl att tro att det skulle vara ett bättre Ryssland?