Därför hatar alla liberaler. Och därför har alla fel.

Svensson, Per

Mina kommentarer

Betyg:

Intressant, och en viktig diskussion. Men den som beskyller liberalism för arrogans får vatten på sin kvarn. Självreflektion och självkritik är inte Per Svenssons starka sida.