Buchanan, Allen

2 böcker

Författare Titel Publicerad
Buchanan, Allen; Powell, Russell The Evolution of Moral Progress: A Biocultural Theory 2018
Buchanan, Allen Our Moral Fate: Evolution and the Escape from Tribalism 2020