Newport, Cal

1 böcker

Författare Titel Publicerad
Newport, Cal Deep Work : hur du finner fokus och djupjobbar i en distraherande värld - strategier för kontroll, mindre stress och digital minimalism 2016