Wilkinson, Leland

1 böcker

Författare Titel Publicerad
Wilkinson, Leland; Wills, D; Rope, D; ... The Grammar of Graphics (Statistics and Computing) 1999