Böcker publicerade 2013 (27)

Författare Titel Publicerad Betyg Recension
Arnstad, Henrik Älskade fascism: De svartbruna rörelsernas ideologi och historia 2013
Björklund, Stefan En anständig individualism - Adam Smith flankerad av Francis Hutcheson och David Hume 2013
Chandra, Vikram Geek Sublime: Writing Fiction, Coding Software 2013 3 2015-10-10
Dworkin, Ronald Religion Without God 2013 3
Forser, Tomas; Karlsohn, Thomas Till Vilken Nytta? 2013
Godfrey-Smith, Peter Philosophy of Biology 2013 3 2016-06-19
Grant, Adam M Give and Take: A Revolutionary Approach to Success 2013
Greene, Joshua D Moral Tribes: Emotion, Reason, and the Gap Between Us and Them 2013 4
Göndör, Eli; Johansson Heinö, Andreas; Wigorts Yngvesson, Susanne; ... Religionen i demokratin: Ett politiskt dilemmas återkomst 2013
Halldorf, Joel Tålamod och längtan 2013
Levin, Yuval The Great Debate: Edmund Burke, Thomas Paine, and the Birth of Right and Left 2013
Lieberman, Matthew D Social: Why Our Brains Are Wired to Connect 2013
Lundberg, Johan Ljusets fiender 2013 3
More, Max; Vita-More, Natasha The Transhumanist Reader 2013
Natali, Carlo Aristoteles 2013
Pigliucci, Massimo; Boudry, Maarten; Mahner, Martin; ... Philosophy of Pseudoscience: Reconsidering the Demarcation Problem 2013
Robin, Libby; Sörlin, Sverker; Warde, Paul The Future of Nature: Documents of Global Change 2013
Robinson, Ian; Webber, Jim; Eifrem, Emil Graph Databases 2013 3
Rosenberg, Göran Plikten, profiten och konsten att vara människa : essä 2013
Ruin, Hans Frihet, ändlighet, historicitet 2013
Rutherford, Adam Creation 2013
Scheffler, Samuel; Kolodny, Niko Death and the Afterlife 2013 4
Strömbäck, Jesper Framtidsutmaningar: det nya Sverige 2013
Venter, J Craig Life at the Speed of Light: From the Double Helix to the Dawn of Digital Life 2013 3
Wærn, Rasmus; Wingårdh, Gert Vad är arkitektur och 100 andra jätteviktiga frågor 2013
de Waal, Frans The Bonobo and the Atheist: In Search of Humanism Among the Primates 2013 3 2021-06-15
Åkesson, Jimmie Satis polito 2013