Stefan Fölster: Det sociala bakvattnet

2013-02-03

Stefan Fölster skriver i Dagens Nyheter 3 feb 2013 om var i Sverige de största sociala problem finns. En text som måste läsas! Det är inte, som många tror, invandrartäta orter. Det är snarare små orter som på ett eller annat sätt hamnat i bakvattnet:

Mitt i Sverige finns regioner där arbetslöshet, bidragsberoende och betalningsproblem närmar sig Greklands eller Spaniens nivåer. En ny analys med avstamp i FN:s index för mänsklig utveckling visar att problemen är värst i orter som har få personer med utländsk bakgrund. I själva verket är de integrationsproblem som vanligtvis förknippas med invandrartäta orter minst lika vanliga i orter som är ”invandrarfattiga”.

Fölster nämner Söderhamn som ett exempel. Jag kommer då att tänka på vad Po Tidholm berättade om Söderhamn i sin bok "Norrland", som jag skrev om för en tid sedan: Att 11% röstade på Sverigedemokraterna där, trots att endast 0.6% är utomlandsfödda. Det finns alltså många som röstar på SD av helt andra anledningar än faktiskt upplevda problem med invandring.

Det skulle vara intressant att se hur Fölsters index korrelerar med SD:s väljarsiffror. Tyvärr har inte Fölsters nya Reforminstitut (ännu) gjort det underliggande materialet tillgängligt, så den analysen får anstå.

Det finns en utbredd föreställning att sociala problem mest har med storstäderna att göra. Att livet i Sveriges småorter i grunden är lyckligare och mer genuint. Det kan vara dags att revidera den uppfattningen. Om man bekymrar sig för hur en ny underklass är på väg att växa fram som en följd av ungdomsarbetslöshet och bidragsberoende, så är det en bra idé att ta reda på var problemen är värst.