Johannes Åman: Dubbelfel

2013-02-04

Johannes Åman begår dubbelt tankefel i Dagens Nyheter 4 feb 2013. I en notis (ej länkbar) skriver han om Stefan Fölsters artikel igår (se min blogg):

Det är inte fel att vidga perspektivet. Självklart finns mycket annat än invandring som påverkar sociala förhållanden. Att samhällen kan vitaliseras av inflyttning är också sant. Tråkigt bara att Fölster själv antyder orsakssamband där sådana knappast finns.

Tror Åman att Fölster menar att invandring i sig leder till mindre sociala problem? Snälla nån. Läs artikeln! Vad Fölster säger är att de stora sociala problemen har mycket mindre med invandring att göra än vad de flesta tror. Och att ensidigt fokusera på invandringsproblem innebär att man blundar för viktigare frågor. Inget annat.

I en signerad artikel skriver Åman vidare:

Väljarnas minskande benägenhet att rösta efter klass har gjort S mer sårbart för utmaningen från Sverigedemokraterna.

Åman har inte uppfattat att det till stor del är just klassröstning som ligger bakom Sverigedemokraternas uppgång på Socialdemokraternas bekostnad. Många traditionella S-väljare känner sig hotade av samhällsutvecklingen och tror inte längre Socialdemokraterna har svaren. SD må betraktas som höger, men det gör inte att gamla moderater självklart utgör deras naturliga väljare.

Bättre analyser förväntar vi oss av DN:s ledarredaktion.