Gömda flyktingar: Fri invandring eller inte?

2013-02-24

Om det bränner till i en fråga kan det vara bra att försöka tänka igenom vad olika ståndpunkter och argument egentligen innebär. Bör man fördöma polisens kampanj (projektet Reva) att verkställa avvisningar av utlänningar utan uppehållstillstånd? Flera debattörer menar att polisen helt enkelt borde sluta. Håller argumenten?

I Aftonbladet den 22 feb 2013 anför 161 kulturpersonligheter två argument: För det första sägs polisens legitimationskontroller innebära ett "systematiskt kränkande av enskildas integritetsskydd". För det andra ifrågasätter författarna den svenska flyktingpolitiken:

Det finns redan en tung, internationell och nationell kritik mot den svenska asylpolitiken. Bristfälligt och summariskt genomförda utredningar där de asylsökande förväntas bevisa sina asylskäl och allt oftare ifrågasätts på juridiskt tvivelaktiga grunder.

[...]

Vi kräver att det tillsätts en oberoende parlamentarisk kommission som granskar huruvida polisens metoder inom projekt REVA är lagliga samt förenliga med svenska och internationella asylregler och FN:s konventioner om mänskliga rättigheter.

Dagens Nyheters huvudledare 22 feb 2013 vill "avblåsa jakten på de gömda". Ledarskribenten (förmodligen Peter Wolodarski, att döma av tidigare Twitter-inlägg) har två invändningar. Den första gäller tillvägagångssättet att polisen använder ordningslagen som tvivelaktig hävstång i Reva-kampanjen.

Den andra invändningen gäller själva prioriteringen, den som regeringen bestämt. Polisen är en omvittnat ineffektiv organisation med bedrövligt låg förmåga att lösa de brott som anmäls. Varje enskild prioritering leder till att annat nedprioriteras. Något av det minst angelägna borde vara att leta upp och jaga bort människor ur landet.

Alltså: "Polisen borde ha bättre saker att göra". Det är ett argument som rattfyllerister gärna använder när polisen stoppar dom. Och som skattesmitare anför när polisen undersöker deras (brist på) bokföring. Det är så dåligt att det är pinsamt. Om DN:s ledarskribent anser att inga avvisningar skall verkställas, eller att bara vissa ska verkställas, varsågod skriv det! Att gömma sig bakom luddigt tal om prioriteringar fungerar inte. Det är att undvika kärnfrågan.

I Dagens Nyheter skriver Ann Heberlein 22 feb 2013:

Reva är ju bara den logiska konsekvensen av en omänsklig och ovärdig flyktingpolitik. Låt oss diskutera den. Låt oss agera som om vi på allvar tror på det där om alla människors lika värde och rätt till liv.

Ingen av debattörerna berör frågan om Sverige ska ha fri invandring eller inte. Jag har inte sett något inlägg som gör den kopplingen. Detta trots att just den frågan nyligen har varit aktuell med det mångomtalade förslaget till nytt idéprogram för Centerpartiet (se till exempel denna artikel i Aftonbladet 16 dec 2012).

Förmodligen är det så att ingen av dagens anti-Reva-debattörer anser att Sverige ska ha fri invandring. Ann Heberlein kommer närmast, men hon aktar sig för att nämna frasen. Hon använder en formulering som är moraliskt uppfordrande, men samtidigt undanglidande och vag. Jag tycker det är intellektuellt fegt, av såväl Heberlein som de andra debattörerna. Ett återkommande slagord i debatten är att "ingen människa är illegal". Om detta betyder fri invandring, så säg det!

Om man inte tar ställning för fri invandring, då måste det betyda att man är för reglerad invandring. Reglerad invandring innebär med nödvändighet att de personer som kommer hit trots att de inte har eller får tillstånd, är här illegalt, och borde avvisas.

Man bör kritisera de polismetoder som innebär "racial profiling", eller andra specifika metoder som till exempel svepande ID-kontroller. Men det är inte samma sak som att säga att polisen inte ska verkställa avvisningsbeslut.

Ett av problemen med linjen att inte verkställa avvisningsbeslut är att man skaffar sig ett nytt bekymmer. Vi skulle godkänna existensen av så kallat papperslösa personer som befinner sig i ett slags skuggtillvaro, förmodligen som en slags slavar i allehanda ljusskygga verksamheter. Är det rimligt? Som statsvetaren Peo Hansen påpekar i en nyhetsartikel i Dagens Nyheter 24 feb 2013 borde polisen sikta in sig på de arbetsgivare som använder sig av papperslösa.

Det är tydligt att det finns allvarliga humanitära problem med svensk flyktingpolitik i praktiken. Ett exempel är avvisningsbeslutet för familjen där ett av barnen, Hinok, är 9 år och född i Sverige. Det är orimligt. Likaså flera fall där homosexuella flyktingar från Iran och Uganda har avvisats med det groteska argumentet att om man bara beter sig som "normal" så är det ingen fara. Den fråga som borde debatteras är: Vad är orsaken till dessa fiaskon? Vad ska man, konkret, göra åt det?

Debatten om svensk flyktingpolitik behöver mer av tydlighet och ärlighet i argumentationen. En möjlig linje är att argumentera för fri invandring. Om man inte tror på det (vilket jag inte gör), så kan man resonera om förslag som till exempel generösare regler för flyktingar från vissa länder eller typer av förtryck, eller en amnesti för alla som vistats här längre än X antal år, eller om familjen har fått barn i Sverige.