Birgitta Ohlsson: Stoppa EU:s nya datalag!

2013-04-13

Det är dags att EU-minister Birgitta Ohlsson gör tydligt att Sverige inte accepterar den nya datalag som är på väg att antas av EU. Journalisterna Staffan Dahllöf, Nils Funcke och Fredrik Laurin skriver i en debattartikel i Dagens Nyheter 12 april 2013 att lagen kan få följande konsekvens:

Datainspektionen, svenska domstolar och ytterst EU-domstolen ges rätten att avgöra vad som är journalistisk, konstnärlig och litterär verksamhet när framställningen innehåller personuppgifter och därmed tillåtet att publicera.

EU-lagen kommer alltså att förbjuda hantering av personuppgifter utan uttryckligt tillstånd för alla verksamheter som inte är att betrakta som "journalistisk, konstnärlig eller litterär verksamhet".

Jag vill att alla personer som är det minsta intresserade av yttrandefrihet läser deras artikel.

För en läsare av denna blogg bör det stå klart att den knappast uppfyller kraven på att vara en journalistisk, konstnärlig eller litterär verksamhet. Men den är ett socialt medium, ett elektroniskt medium, och dessutom, per definition, en databas. Därför kommer EU-lagen att gälla för den. Det betyder alltså att jag inte kommer att kunna nämna uppgifter om någon person i denna blogg, såvitt jag inte först har inhämtat tillstånd från den personen.

Ett exempel: Jag har tidigare i denna blogg kritiserar Ann Heberlein i flera inlägg. Tänk nu den hypotetiska tanken att jag någon gång skulle få för mig att analysera hennes tänkande utifrån det faktum att hon har en mental sjukdom (bipolär sjukdom typ 2, enligt hennes självbiografiska bok "Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva"). Jag skulle inte kunna nämna detta faktum utan att ha inhämtat Heberleins uttryckliga tillstånd.

Någon invänder kanske att "personliga uppgifter" inte handlar om saker som personen själv har avslöjat offentligt, eller som handlar om offentlig debatt. Men något sådant undantag tycks inte finnas. EU-kommissionen skriver i sitt pressmeddelande 25 januari 2012 att:

Personal data is any information relating to an individual, whether it relates to his or her private, professional or public life. It can be anything from a name, a photo, an email address, bank details, your posts on social networking websites, your medical information, or your computer's IP address.

Och det blir värre: Att inhämta ett tillstånd räcker inte. EU vill införa en "rätt till att bli glömd", alltså en rättighet för en person att kunna dra tillbaka sitt tillstånd för användning av den personliga uppgiften. Så om Heberlein en gång givit sitt tillstånd till mig, så skulle hon när som helst kunna upphäva det, varvid hennes namn måste raderas från min blogg. Inte nog med det, jag måste informera tredje part (dvs alla som läser denna blogg) att uppgiften skall raderas.

Är det så vi vill ha det?

Kanske är Dahllöf, Funcke och Laurin ute i ogjort väder, på så sätt att förslaget till ny EU-lag inte har dessa konsekvenser. Men då vill jag faktiskt höra Birgitta Ohlsson förklara det. Annars måste hon sätta igång arbetet för att stoppa galenskapen.