Grundkurs i ateism, del 11: Jeffrey Taylers 15 punkter

2014-01-12

Jeffrey Tayler tycker det är dags att ateister skärper sitt förhållningssätt till religion och religiösa utmaningar. I tidskriften Salon 11 jan 2014 anger han 15 olika punkter för hur man ska kontra religiösa påståenden och angrepp.

Ett par exempel:

2. “Religion is a personal matter. It’s not polite to bring it up.”

No, religion is fundamentally collective, and since time immemorial has served societies in fostering union, but also in inciting xenophobia and violence [...]

11. “You have no right to criticize my religious beliefs.”

Wrong. Such a declaration aims to suppress free speech and dialogue about a matter influential in almost every aspect of our societies. [...]

En mycket instruktiv artikel som måste läsas.