Liberal debatt med Lennart Nordfors

2016-09-04

Jag har skrivit en repliken artikel av Lennart Nordfors i Liberal Debatt 3/2016. Den repliken har nu publicerats i nätversionen av Liberal Debatt (i tryck senare i oktober). Nordfors svarar direkt. Jag är inte speciellt nöjd med hans svar: Han tycks vilja tillvita mig uttalanden jag inte gjort och åsikter jag inte har. Vad värre är: Han intar en helt defensiv position där inget i den förda politiken tycks ha varit fel.

Nordfors refererar flera gånger i sitt svar till uttrycket "lägga locket på" med citattecken, så att det ser ut som att jag har använt den frasen. Men det har jag inte. Tvärtom: I min replik skriver jag explicit att frågan om vad man "inte får" säga lämnar jag därhän som varande ofruktsam. Så det är inte jag som ojar mig om att "lägga locket på". Det är någon annan.

Därefter antyder Nordfors att jag är konservativ och läxar upp mig om vad liberaler tycker:

Kraulis baserar sin argumentation på förekomsten av ett ”samhällskontrakt” mellan väljare och valda som måste respekteras. Utmärkande för konservatismen är att detta samhällskontrakt är något statiskt, något vi måste anpassa oss till. För liberaler är dess innehåll tvärtom något som måste vara öppet för diskussion. Det är så samhället utvecklas.

Konkret: när Kraulis beskriver samhällskontraktet ingår sådant som jobb, bostad och pension. För mig ska ett samhällskontrakt betyda med än så. För mig handlar samhällskontraktet också om att Sverige ska vara ett öppet och tolerant land som respekterar fri- och rättigheter och som engagerar sig internationellt i dessa frågor. Att vi ligger långt fram i försvaret för asylrätten följer av detta.

Jag har inte påstått att samhällskontraktet är statiskt. Det är Nordfors påhitt. Som liberal ser jag samhällskontraktet som något som har utvidgats i och med välfärdsstatens utbyggnad. Det har också utvidgats i och med sociala förändringar som exempelvis ökad jämställdhet och acceptans för sexuella minoriteters rätt att leva som fullvärdiga samhällsmedborgare. Kritik mot rådande förhållanden är en grundläggande del av en progressiv liberalism. Den kritiken kan handla både om bristerna i hur dagens samhällskontrakt efterlevs och huruvida det skall utvidgas.

Jag påstår i min replik att många människor ser hur samhällskontraktet fallerar och att det till stor del förklarar högerpopulismens tillväxt. Nordfors svar på det är: Utvidga samhällskontraktet! Goddag yxskaft.

En enkel definition på konservatism är: Att vara nöjd med sakernas tillstånd. Jag tycker Nordfors bör fundera litet på vem som är mest konservativ. Att fortsätta föra en politik och ett resonemang som exempelvis har lett till:

  • Först okontrollerad tillströmning av flyktingar, sedan (försök till) tvärstopp.
  • Ett högerpopulistiskt parti med nyfascism som bas som vuxit till att vara ca 3 gånger så stort som Liberalerna.
  • Ett samhälle där många upplever att grundläggande funktioner som polis och skola gnisslar och hackar.
  • Ett samhälle där en stor och växande bostadsbrist kan råda utan att det politiska systemet förmår göra något.

Är det inte dags för litet empiri? Litet kritiskt tänkande? Att fråga sig: Hur ser verkligheten ut, varför gör den det, och kan vår politik, vår inställning vara en del av problemet? Av den sortens självkritik syns inte ett spår i Nordfors svar. Det gör mig bekymrad.