Etik: människa, moral, mening - En introduktion

Ann Heberlein

Betyg:

Tyvärr, inte en speciellt bra bok. Snuttifierat, resonemang med stora hål i. Frågan om hur Gud och moral egentligen hänger ihop förbigås. När en troende diskuterar etik utan att ordentligt redogöra för vad Gud har för relevans, då undrar man hur genomtänkt det är. Heberleins argument för deontologi övertygar inte.