Gruppens grepp: Hur vi fördomsfulla flockvarelser kan lära oss leva tillsammans

Klintman, Mikael; Lunderquist, Thomas; Olsson, Andreas

Mina kommentarer 2019-06-01

Betyg:

En lättläst och intressant genomgång av rön och teorier om hur människor fungerar socialt. Människans benägenhet att sortera andra människor i grupper diskuteras ingående. Kombinationen av resultat från evolutionsforskning, neurofysiologi, sociologi med mera är mycket fruktbar. Detta är ett exempel på en mycket positiv utveckling inom vetenskapen: Att olika fält kan bidra med kunskap som kompletterar, belyser och fördjupar förståelsen.