Farfar var rasbiolog: En berättelse om människovärde igår och idag

Dahlgren, Eva F