Migrationspolitiska dilemman: Om idealism och realism i liberal politisk teori

Björn Östbring

Betyg:
Min recension 2019-12-08

Denna skrift är en doktorsavhandling i statsvetenskap som diskuterar två frågor: För det första, på vilket sätt ska vi se konflikten mellan det rätta och det möjliga när politisk filosofi utforskar vilka samhällsmodeller som är eftersträvansvärda givet vissa värderingar. Bör politisk filosofi ägna kraft åt att formulera det ultimat önskvärda samhället, och vilka kriterier det bör uppfylla? Eller ska man låta verklighetens begränsningar spela roll för vilka mål man ställer upp? Idealism versus realism. Denna fråga ligger ofta implicit i många politiska sammanhang, och Björn Östbring reder ut olika sätt att nalkas och tolka dessa frågor.

För det andra, han använder denna begreppsapparat för att undersöka argumentationen i en av den senaste tidens mest kontroversiella frågor, migrationspolitiken. Även om denna delen är mer aktuell, så tror jag att den första frågan, om idealism vs realism, är det viktigaste bidraget till debatten, men dessvärre också den tyngsta och svåraste att få en bra diskussion om.

Med tanke på att detta är en doktorsavhandling (en monografi) så är den någorlunda tillgänglig för amatörer. Men helt fri från det tungfotade akademiska sättet att skriva och resonera är den inte. Östbring deltar i allmänna debatten och de artiklar som han publicerat nyligen utgår i stort från resonemang som finns i avhandlingen, då översatt till ett mer tillgängligt språk.